VÄLKOMMEN TILL SKÅDEBANERÖRELSEN
lars lerin  
 
Skådebanan är en unik nationell ideell sammanslutning inom kultursektorn, som arbetar utifrån folkbildningens egen människosyn. Riksskådebanan samlar de regionala skådebanorna i ett gemensamt uppdrag som handlar om att mäkla möten mellan konst, kultur och människor. Där behoven finns. Vill du veta mera om händelser i de regionala skådebanorna eller om Riksskådebanan så går du vidare på den här sidan.

  Varje regional Skådebana arbetar med kultur med delvis lokal förankring. Här hittar du Riksskådebans dom regionala Skådebanornas hemsidor.
 
 
 

     Riksskådebanan notiser: 2020-03-05: Riksskådebanans årsmöte är på grund av coronaviruset framflyttat till en 12 maj. 
2020-03-06: Riksskådebanans kulturpris kommer att delas ut till Karin Bondedotter.
 


 
SKÅDEBANAN

Riksskådebanan med regionala skådebanor och nationella medlemsorganisationer som t ex LO, ABF och studieförbundet Vuxenskolan - verkar för att mäkla möten mellan konst, kultur och människor. Där behoven finns.
Skådebanerörelsen har sin plats på den ideella kartan.
Intressena bakom skådebanan hör hemma i folkrörelsefamiljen, där det är viktigare att se till människans människovärde än hennes marknadsvärde.
Konst är bra för hälsan, sägs det. För skådebanan är konst och kultur omistligt i ett demokratiskt samhälle. Det vill säga - konsten och kulturen behövs för samhällets egen hälsa.
Konst och kultur får och har sitt värde genom att den kommunicerar; den ställer frågor, provocerar till ifrågasättanden och den granskar.
Konsten är aldrig tyst, och den vaccinerar mot förtryck var det än utövas.


          SKÅDEBANAN historia
  Skådebanan bildades 1910 som ett teaterföretag med folkbildningssyfte.
Uppgiften  var att nå människor som inte normalt kommer i kontakt med teater. Idag har målet vidgats och omfattar nu förutom teater och musik, dans, konst, film, litteratur  och annan kulturell verksamhet.
 Regionala skådebanor arbetar idag via sina kulturombud över hela landet för att vidga intresset och göra kulturen tillgänglig för så många som möjligt.
Många olika folkrörelser är medlemmar i dom regionala skådebanorna. Det är studieförbund, politiska och fackliga organisationer, invandrarföreningar och handikapprörelser.
För att kunna nå ut med ett intressant och engagerande kulturbudskap bedrivs ett nära samarbete med kulturarbetare och kulturinstitutioner. Målet är folkbildning. Folkbildning är ansvar.


  RIKSSKÅDEBANAN:  Kristinagatan 6 A, 72211 Västerås.
Ordförande Ann Marie Engel:
anmarie.engel@gmail.com
Vise ordförade Zenita Bergman: zenita@zizeron.se